Master Leren & Innoveren

Veel activiteiten binnen mijn Master kan ik uitvoeren in het licht van de opleiding Communicatie en ter ondersteuning van het curriculum.

Over de twee leerjaren zijn er 5 leerarrangementen gepland. Daarnaast staat de eigen ontwikkeling nadrukkelijk centraal . Via een leeragenda en assessmentdossiers en gesprekken moet door mij aangetoond worden dat ik de competenties aan het eind van de opleiding op Masterniveau heb bereikt. Verder wordt er gewerkt aan een viertal rollen: Excellente leraar, reflective practioner, ondernemende ontwikkelaar en begeleider/gesprekspartner. Ook hierin wordt een ontwikkeling nagestreefd om op een Masterniveau te komen.

In het eerste leerarrangement staat het ontwikkelen van een model rondom het thema "zin in leren" centraal. Dit heb ik ingevuld met een aangepast model van Boekaerts, toegepast op docenten. Hierbij heb ik, naast theoretische onderbouwing, door een enquête en een presentatie de collega's van de opleiding er nadrukkelijk bij betrokken. En naar aanleiding van deze analyse zijn er al een aantal stappen gezet, om met name de co-creatie binnen de opleiding meer vorm te geven, met als doel de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren en innovatie een vaste plek te geven.

In het leerarrangement Onderzoek ben ik mij al aan het voorbereiden op het onderzoek dat moet leiden tot mijn Masterthese. Centraal staat hierbij advies te geven over eventuele aanpassingen in het onderwijs aan MBO-4 studenten die de verkorte route volgen, met name bij de start van hun studie.

Vanaf maart 2012 is het de bedoeling om mij bezig te houden met het ontwerpen van (een deel van) het curriculum. Hoe dit er precies uit zal zien, is nog niet bekend. Via een blog of deze site zal hiervan melding worden gemaakt.

In het tweede leerjaar staan "begeleiden van vernieuwingen"en "de maatschappelijke context van het onderwijs"centraal.

facebook

Monica Heikoop