Studieloopbaan

Centraal in de loopbaanbegeleiding van de student staat per leerjaar 1 vraag, waarmee de student aan de slag gaat. Daarnaast wordt vooral van de student zelf uitgegaan, daarbij zijn kracht, talenten en ook minder sterke kanten centraal stellend.

De student kan zijn eigen studieloopbaan beÔnvloeden en richting geven.

In het eerste jaar staat de oriŽntatie op het beroepenveld centraal. Is dit de studie die hij/zij voor ogen had? Voldoet het beroepsbeeld aan de verwachtingen? Aan de hand van opdrachten kan hij/zij hier haar eigen invulling aan geven.

In het tweede jaar staat de vraag voor het vinden van de droomstage centraal. Ook hier wordt de student ondersteund in zijn zoektocht door middel van workshops, opdrachten en gesprekken met de slb-coach.

In het derde jaar wordt er verdieping gezocht om de student in staat te stellen keuzes te maken in een beroepsprofiel en verdieping in jaar 4 door middel van een goed gekozen minor. Hierbij wordt nadrukkelijk ingezoomd op talenten en de beroepsprofielen accountmanager en adviseur. In (rollen)spellen, testen en gesprekken wordt de student uitgedaagd om daar bewust naar op zoek te gaan .

In het vierde jaar is de focus gericht op het afstuderen en daarna op het beroepenveld. En dan weer vanuit het perspectief van de student. Met als doel dat de student een afstudeeropdracht vindt die bij hem/haar past en een baan vindt waarin hij/zij ervaring ka opdoen in een richting die hij/zij ambieert. Dat dit voor iedere student anders verloopt mag duidelijk zijn.

De rol van de docent is steeds die van coach, sparringpartner en volger van de student.

Monica Heikoop