Visie

Mijn professionele basis
De visie die ik heb op allerlei gebied, vul ik met passie in en vraag van mijzelf maar ook van de student wel de discipline om goed werk te leveren.
Het streven naar synergie geeft vorm aan de wens om samen met anderen iets goeds neer te zetten en ik wil dit ook uitdragen naar de studenten.

Mijn visie beperkt zich niet tot het hoger onderwijs en de vakkennis die moet worden uitgedragen naar de studenten. Het gaat veel verder dan dat.
Aan de hand van een aantal onderwerpen zal ik dit nader toelichten.

Monica Heikoop